Διευκρινιστική ερώτηση προς ΣΕΟ. Νο 1

9.3.2018

Π Ρ Ο Σ τον Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης,

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε επικυρωμένα πρακτικά των συνελεύσεων της 31-01-2018 (που αναβλήθηκε) και της 21-02-2018 (που πραγματοποιήθηκε) καθώς επίσης  και αντίγραφο CD. Παρακαλώ τα πρακτικά να αποσταλούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με φάκελο στη διεύθυνση μου.

Όπως προκύπτει από την κατάσταση εσόδων και εξόδων του οικονομικού απολογισμού χρήσης 2017, τα ποσά ανέρχονται σε 2.025,00 € και 21.633 €, αντίστοιχα. Παρακαλώ να με ενημερώσετε σε τι ακριβώς συνίστανται τα έξοδα των δωρεών καθώς και τα γενικά έξοδα.

Στην Γ.Σ. της 21-02-2018, κληθήκαμε να λάβουμε απόφαση για  θέματα που αφορούσαν την απόρριψη ή έγκριση του απολογισμού του Δ.Σ. και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής με ψηφοφορία δια ανατάσεως του χεριού αντί για μυστική ψηφοφορία. Στην περίπτωση ισχύει η διάταξη του άρθρου 22 παράγραφος 4 του καταστατικού ή η παράγραφος 5 του καταστατικού;

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Κουκουρής,

Μέλος του συλλόγου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.