Informal night orienteering event. Ανεπίσημος αγώνας νυχτερινού προσανατολισμού και εκπαιδευτικές δράσεις με σχολεία.

Το σημείο εκκίνησης για νυχτερινούς αγώνες/προπονήσεις προσανατολισμού είναι συνήθως έξω από μια κεντρική πλατεία, μια καφετέρια, έναν σιδηροδρομικό σταθμό κ.λπ. Θα πρέπει να υπάρχει εκεί κοντά ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι ο αθλούμενος να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία ελέγχου μέσα σε μία ώρα. Μπορεί να υπάρξει ένα μικρό δώρο για τον νικητή με την υψηλότερη βαθμολογία. Ο χάρτης μπορεί να είναι έγχρωμος ή ασπρόμαυρος. Εάν είναι ασπρόμαυρος, τότε τα σημεία ελέγχου υποδεικνύονται με έντονο πορτοκαλί χρώμα στους κύκλους. Μπορεί να υπάρχουν 30-40 ερωτήσεις και 30-40 σωστές απαντήσεις. Όλα τα σημεία ελέγχου θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τον διοργανωτή της εκδήλωσης για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει. Οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να επισυναφθούν στην άλλη τοποθεσία του χάρτη ή σε ξεχωριστό χαρτί.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα δοθεί στους συμμετέχοντες φύλλο απαντήσεων. Θα μπορούσαν να υπολογίσουν μόνοι τους τη βαθμολογία προσανατολισμού τους. Δεν έχουν όλα τα σημεία ελέγχου το ίδιο σκόρ. Όσο πιο μακριά είναι το σημείο ελέγχου τόσο μεγαλύτερη είναι το σκόρ. Εξάλλου, όσο πιο δύσκολο είναι το σημείο ελέγχου τόσο υψηλότερο είναι το σκορ. Ο προσανατολισμός είναι ατομικό άθλημα. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτρέπεται στους αρχάριους να παραμείνουν μαζί και να αγωνίζονται σε ομάδες. Θα πρέπει να μείνουν μαζί ως ομάδα και να μην χωρίσουν. Όσο μικρότερη είναι η ομάδα τόσο το καλύτερο. Πρέπει να φέρουν μαζί τους ένα στυλό/μολύβι για το φύλλο ενδείξεων. Θα πρέπει να φορούν ρολόι για να υπολογίζουν με ακρίβεια τον χρόνο που απομένει. Τα κίτρινα γιλέκα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εάν κάποιος τις χρειάζεται. Για κάθε λεπτό που κάποιος καθυστερεί, επιβάλλεται ποινή 10 πόντων. Για παράδειγμα, έξι λεπτά καθυστέρηση 6*10= 60 βαθμοί λιγότεροι από το σύνολο των πόντων που συγκεντρώθηκαν. Από την πιθανή συνολική βαθμολογία π.χ. 600-800 πόντους (μέγιστο) οι συμμετέχοντες θα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους πολύ επιτυχημένους εάν μπορούσαν να φτάσουν στο μισό σκόρ της υψηλότερης δυνατής βαθμολογίας.

Η εκδήλωση είναι μία καλή διασκέδαση και μια καλή προπόνηση για το χειμώνα και όχι μόνο. Το πρόγραμμα αυτό είναι κάτι περισσότερο από κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Δεν λύνουν γρίφους αλλά απαντάνε σε ερωτήσεις για να διαπιστωθεί εάν έχουν πάει σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στον χάρτη. Μπορεί να συνδυαστεί με εκπαιδευτικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια σχολικών εκδρομών. Όποιος δάσκαλος, -α  ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει με τον υπογράφοντα στο

greekorienteering@hotmail.com

The Starting point is usually outside a central square, a cafeteria, a Railway station etc. There should be a car park for the participants’ convenience. The purpose of the event is to collect as many control points as possible within an hour. There might be a small gift for the winner with the highest score. The map could be coloured or black and white. If black and white then the control points are indicated with orange colour in circles. There might be 30-40 questions and 30-40 correct answers. All the control points should be checked by the event leader to make sure that everything is ok. The questions could be attached on the other site of the map or on separate paper.

After the end of event the participants will be given an answer sheet. They could calculate their orienteering score on their own. Not all control points have the same value/ score. The further away the control point the higher the score. Besides, the more difficult the control point the higher the score. Orienteering is an individual sport. However, beginners should be allowed to stay together and compete in teams. They should stay together as a team and do not split up. The smaller the team the better. They must bring a pen/pencil for the clues sheet. They should wear a watch to accurately calculate the time left.  High-vis bibs should be available if anyone needs one. For every minute that someone arrives late there is a penalty of 10 points. For example, six minutes late 6*10= 60 points less from total points collected. Out of possible total score of e.g. 600-800 points (maximum) they should consider themselves very successful if they could reach half the highest possible score. It’s all about good fun and a good training session for winter. This event/program is more than just a hidden treasure hunt.

The participants do not solve puzzles but answer questions to prove that they have gone to specific points on the map. The event could be combined with educational purposes during school trips. Any teacher interested should contacting the author at greekorienteering@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.