Coaching -what it takes to perform in orienteering

Tom Bray. Coaching-What it takes to perform. Development conference 2024 by British orienteering Federation. Προπονητική: Τι χρειάζεται για να αποδώσει ένας αθλητής η αθλήτρια προσανατολισμού

Performance

There are 55 athletes in GBR talent squads (16-18 years old), 26 athletes in development squads (19-25) and 15 in the performance squads (25 years old). As the only professional orienteering coach Tom Bray explained that British orienteers drop out when they go to University. This is why there is a development squad to reduce the drop out rate. In 2023 there were 16 training camps (for level 4&5) and 5 training camps for level 3. Top athletes should train 15 hours per week up to 20 hours. This does not include travelling. Consequently, if you calculate travelling time, training time, having showers etc. half of the day is gone. According to Tom Bray orienteering is a learnable skill. The orienteer must take information at speed and under race pressure. Tom Bray advises orienteers to read with two hands and glance with one hand. The compass should be in the background every time you read the map. To execute in orienteering there are two modes: features, compass or both. After the event the coach should first ask his athlete “what was your plan?” and not all the small details of moving from one control point to the next.

Finance

The total income of the British orienteering Federation was 110.000 from various sources. There are 22 staff members in the British orienteering Federation. Top orienteering nations have 1 coach for 5 athletes ratio. An athlete pays 400-1000£ per competition (entry fee, travelling, accommodation, food etc), which is a large sum. Considering that there are four major senior competitions per year the expenses are huge. Funding competition is very expensive. It costs 300 euros to attend a WOC cup.

Social

There should be a social structure for those outside the national squads. According to Tom Bray orienteering is a brilliant sport, and a tonic to a modern world of screens, connectivity & choice overload, but people will drift away if they are not engaged. There should be social assembly areas and car sharing schemes. British orienteers should make the most of what they have regarding Parkrun & running clubs. The elite athletes should be involved in planning. We should bring together the manpower (M/W65) with the knowledge (M/W21E). Orienteers have to be good at lot of things.

Προπόνηση και απόδοση

Υπάρχουν 55 αθλητές σε ομάδες ταλέντων GBR (16-18 ετών), 26 αθλητές σε ομάδες ανάπτυξης (19-25) και 15 αθλητές στις ομάδες επιδόσεων (25 ετών). Όπως εξήγησε ο μοναδικός επαγγελματίας προπονητής προσανατολισμού Tom Bray οι Βρετανοί αθλητές προσανατολισμού εγκαταλείπουν το άθλημα όταν πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο. Για να μειωθεί του ποσοστό εγκατάλειψης υπάρχει μια αναπτυξιακή ομάδα. Το 2023 πραγματοποιήθηκαν 16 προπονητικά camps (για τα επίπεδα 4 & 5) και 5 προπονητικά για το επίπεδο 3. Οι κορυφαίοι αθλητές θα πρέπει να προπονούνται 15 ώρες έως και 20 ώρες την εβδομάδα. Αυτό δεν περιλαμβάνει τα ταξίδια. Κατά συνέπεια, αν υπολογίσετε τον χρόνο ταξιδιού, τον χρόνο προπόνησης, το ντουζ κ.λπ. η μισή μέρα έχει φύγει.

Σύμφωνα με τον Tom Bray, ο προσανατολισμός είναι μια δεξιότητα που μαθαίνεται. Ο αθλητής προσανατολισμού πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες με ταχύτητα και κάτω υπό την πίεση του αγώνα. Ο Tom Bray συμβουλεύει τους αθλητές προσανατολισμού να διαβάζουν τον χάρτη με δύο χέρια και να τον κοιτάζουν με το ένα χέρι. Η πυξίδα πρέπει να βρίσκεται στο παρασκήνιο κάθε φορά που διαβάζετε τον χάρτη. Για επιτυχημένη απόδοση στον προσανατολισμό υπάρχουν δύο τρόποι: είτε προχωράς με βάση τα χαρακτηριστικά του εδάφους, είτε προχωράς με βάση την πυξίδα ή και τα δύο. Μετά τον αγώνα ο προπονητής θα πρέπει πρώτα να ρωτήσει τον αθλητή του «ποιο ήταν το σχέδιό σου;» και όχι όλες τις μικρές λεπτομέρειες της μετάβασης από το ένα σημείο ελέγχου στο άλλο.

Χρηματοδότηση

Τα συνολικά έσοδα της Βρετανικής Ομοσπονδίας Προσανατολισμού ήταν 110.000 από διάφορες πηγές. Υπάρχουν 22 μέλη προσωπικού της Βρετανικής Ομοσπονδίας Προσανατολισμού. Οι κορυφαίες χώρες προσανατολισμού έχουν αναλογία έναν προπονητή για κάθε 5 κορυφαίους αθλητές. Ένας αθλητής πληρώνει 400-1000£ ανά αγώνα (συμμετοχή, ταξίδι, διαμονή, φαγητό κ.λπ.), που είναι ένα μεγάλο ποσό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τέσσερις μεγάλοι αγώνες ετησίως, τα έξοδα είναι τεράστια. Η συμμετοχή σε ένα κύπελλο WOC κοστίζει 300 ευρώ.

Κοινωνικά θέματα

Θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική δομή για όσους βρίσκονται εκτός των εθνικών ομάδων. Σύμφωνα με τον Tom Bray, ο προσανατολισμός είναι ένα λαμπρό άθλημα και τονωτικό σε έναν σύγχρονο κόσμο οθονών, συνδεσιμότητας και υπερφόρτωσης επιλογών, αλλά οι άνθρωποι θα απομακρυνθούν αν δεν ασχοληθούν πιο ενεργά. Θα πρέπει να υπάρχουν χώροι κοινωνικής συνάθροισης και προγράμματα κοινής χρήσης αυτοκινήτου για μετάβαση στους αγώνες. Οι Βρετανοί αθλητές προσανατολισμού θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο το Parkrun και τους αθλητικούς συλλόγους. Οι επίλεκτοι αθλητές θα πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό. Θα πρέπει να συνδυάσουμε το ανθρώπινο δυναμικό (M/W65) με τη γνώση (M/W21E). Οι αθλητές προσανατολισμού πρέπει να είναι καλοί σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.